Tại sao bạn nên thuê dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương

Khi triển khai thi công xây dựng một công trình, với vai trò là Chủ đầu tư, tất cả chúng ta đều lo lắng về chất lượng vật tư đầu vào, chất lượng thi công công trình, sự chậm trễ về tiến độ, an toàn lao động của các nhà thầu..v.v Từ đó, hình thành nên vị trí dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương trong công trường.

dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương là gì?

dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương được hiểu đơn giản là công việc kiểm tra, theo dõi quá trình thi công xây nhà trọn gói Bình Dương theo hợp đồng đã thỏa thuận. Việc tư vấn giám sát xây dựng sẽ do các đơn vị, tổ chức được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đây là dịch vụ tư vấn, hướng dẫn các công việc liên quan đến theo dõi quá trình thi công công trình, bao gồm giám sát, lắp đặt thiết bị đối với công trình mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, phá dỡ, bảo hành và bảo trì.

điều kiện năng lực tổ chức và cá nhân tham gia giám sát thi công xây dựng:

– Tổ chức:

+ Có đăng ký dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương trong trong giấy đăng ký kinh doanh.

+ Tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng giám sát công trình phù hợp với cấp công trình tham gia.

– Cá nhân:

+ Về chuyên môn: Cá nhân báo giá xây nhà trọn gói Bình Dương phải có chứng chỉ giám sát công trình xây dựng phù hợp với cấp công trình tham gia

+ Về đạo đức: Cán bộ dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương ở công trình phải trung thực, yêu nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, không vụ lợi.

những công trình nào cần giám sát thi công xây dựng:

Theo điều 120 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định:

– Công trình xây dựng (ngoại trừ nhà ở riêng lẻ) phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

– Đối với nhà ở riêng lẻ, Nhà nước khuyến khích việc giám sát thi công xây dựng (nhưng không bắt buộc)

Công việc của kỹ sư giám sát công trình xây dựng là gì?

  • Giám sát quá trình thi công xây dựng, bao gồm: công nhân, thiết bị, nguyên vật liệu, tiến độ,…
  • Đảm bảo thực hiện đúng các quy tắc về an toàn trong quá trình làm việc.
  • Họp mặt, trao đổi với kỹ sư công trình, nhà thầu, chỉ huy trưởng, công nhân.
  • Viết báo cáo, hoạch định ngân sách, kế hoạch dự án và trình lên chủ đầu tư, các bên liên quan.
  • Phối hợp chặt chẽ với kiến trúc sư và kỹ sư dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương trong quá trình làm việc.
  • Hướng dẫn, đào tạo công nhân mới.
  • Đảm bảo các bộ phận trên công trình phối hợp một cách hiệu quả và hoàn thành công việc trong thời gian cho phép.
  • Đánh giá phương pháp và quá trình thi công, đề xuất các biện pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí hơn.

Tổng kết

Người kỹ sư dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng Bình Dương đòi hỏi phải có bản lĩnh, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *